Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Koninie


nr rachunku bankowego:
85 1020 2746 0000 3502 0017 0217


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL85 1020 2746 0000 3502 0017 0217